Juridische begeleiding bij Uw echtscheiding, op een

menselijke manier…

Want scheiden doe je niet alleen

Hulp bij scheiding

U gaat scheiden of er komt een einde aan uw relatie? Gemakkelijk is dit niet… Bovendien moeten er nu allerlei zaken geregeld worden: voor de kinderen, onderhoudsbijdrage, het huis, verdeling van de financiën, …
Het is niet evident om tot een evenwichtige regeling te komen zonder te vervallen in discussies en conflicten. Maar mits begeleiding van Vera Steyvers, erkend bemiddelaar en ervaren juriste, kunnen jullie een vechtscheiding vermijden en wegblijven uit de rechtbank.

Scheidingsbemiddeling

Eens jullie hebben beslist om te scheiden, moeten verschillende zaken geregeld worden. De echtscheiding kan pas bij de rechtbank in gang worden gezet als er een volledig akkoord voorligt omtrent de kinderen, de woning, de verdeling van gelden enzovoort.
Als juridisch expert en erkend bemiddelaar help ik jullie bij het opmaken van het echtscheidingsakkoord. Daar waar de emoties in de weg staan aan een zakelijke bespreking, gaan we via bemiddelingsgesprekken verder in op het onderliggende. Op die manier ontwarren jullie de knopen en komen jullie tot een evenwichtig regelingsakkoord voor de echtscheiding.
Ook na de opmaak van het akkoord, begeleid ik verder de echtscheiding: ik dien het verzoekschrift voor jullie in op de rechtbank en volg de verdere procedure voor jullie op.

Juridische begeleiding bij beëindiging van een relatie

Ook wanneer ongehuwde partners hun relatie verbreken dienen er vaak allerlei zaken te worden geregeld. Wat gebeurt er met de gemeenschappelijke woning, hoe regelen we de verblijfsregeling en het onderhoudsgeld voor de kinderen?
De regeling omtrent de gemeenschappelijke woning en andere afspraken omtrent financiële verrekeningen, worden opgenomen in een overeenkomst van ‘dading’.
Alle afspraken met betrekking tot de kinderen worden op papier gezet in een ‘ouderschapsovereenkomst’. Vervolgens wordt deze ouderschapsovereenkomst voor jullie neergelegd bij de Familierechtbank om er de homologatie van te bekomen. Op die manier krijgt de gemaakte overeenkomst dezelfde kracht als een rechterlijk vonnis.

Het oplossen van conflicten gebeurt zelden via de vraag wie gelijk

heeft, maar via de erkenning en waardering voor verschillen.

Bemiddeling

Bemiddeling is een manier om tot een oplossing te komen in geval van conflict. Wanneer de emoties in de weg staan van een zakelijke bespreking over de scheiding, begeleid ik jullie als bemiddelaar om samen tot een constructieve oplossing te komen. Voorkomen van discussie na de scheiding is daarbij het uitgangspunt.
Doordat jullie op vrijwillige basis kiezen voor scheidingsbemiddeling kan een lange en dure procedure voor de rechtbank worden vermeden.
Als bemiddelaar creëer ik een vertrouwelijk kader met duidelijke spelregels. Dit helpt jullie om efficiënt en gelijkwaardig met mekaar te onderhandelen.
Ik breng de communicatie weer op gang, begeleid de gesprekken en zorg ervoor dat jullie een weloverwogen beslissing nemen.
Partijen die beroep hebben gedaan op een erkend bemiddelaar kunnen het bekomen akkoord laten homologeren door de rechtbank. Zo wordt de overeenkomst bekleed met uitvoerbare kracht. Bemiddeling is dus een volwaardige en juridisch erkende wijze van conflictoplossing.
De kans op naleving van de regeling is groter omdat de oplossing van het conflict niet van bovenaf werd opgelegd, maar door jullie zelf werd gevonden.
Bemiddeling is dus goedkoper en sneller dan een gerechtelijke procedure. Als erkend bemiddelaar help ik jullie om uit de rechtbank weg te blijven.
Aarzel niet me te contacteren voor verdere informatie!

Co-ouderschap

Als ex-partners moeten jullie een manier vinden om jullie gedeelde ouderschap verder te zetten. Goede afspraken geven rust, omdat iedereen weet wat er te verwachten valt. Een degelijke communicatie tussen de ouders verhoogt de kansen op een goed werkende regeling voor de kinderen, en maakt dat de kinderen zich vlot kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie.

Of jullie nu gaan voor een volledig co-ouderschap of een andere regeling, belangrijk is dat het voor jullie wérkt

Bemiddeling helpt ouders om met elkaar in gesprek te gaan en te werken aan een nieuwe basis voor hun ouderschap.

Neem contact op voor een intakegesprek. Zet de eerste stap naar het uitbouwen van een nieuw hoofdstuk.

Hoe kan ik je helpen?

Stel hier je vraag of laat een reactie achter.