Dagelijkse archieven: februari 16, 2016


Verdeeltaks Wanneer een onroerend goed wordt toebedeeld aan een van de mede-eigenaars, in het kader van een echtscheiding, maar ook bijvoorbeeld na beëindiging van een feitelijke of wettelijke samenwoning, of bij verdeling tussen mede-erfgenamen, wordt een verdeeltaks opeisbaar. Dit is […]

Verdeeltaks, hoe zit dat juist?