Dagelijkse archieven: juni 20, 2017


Al round begeleiding Wanneer ik spreek over scheidingsbegeleiding, denk ik ruim: juridisch advies, doorlichting van de regeling op fiscaal vlak, bemiddelingsgesprekken ter kadering van de scheiding. Mijn jarenlange ervaring leert me dat een scheiding niet kan worden afgehandeld door enkel […]

Scheidingsbegeleiding


Scheiden met onderlinge toestemming Er zijn verschillende manieren om uit de echt te scheiden: volgens de echtscheidingsprocedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) of volgens de echtscheidingsprocedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting). Als slechts een van de […]

Scheiden met onderlinge toestemming