Bemiddelen


De bemiddelaar begeleidt jullie om samen tot een constructieve

oplossing te komen. Voorkomen van discussie na de scheiding is

daarbij het uitgangspunt.

Wat is bemiddeling?

Je gaat scheiden of er komt een einde aan uw relatie? Gemakkelijk is dit niet… Bovendien moeten er nu allerlei zaken geregeld worden: voor de kinderenonderhoudsbijdrage, het huis, verdeling van de financiën, …

Het is niet gemakkelijk om tot een evenwichtige regeling te komen zonder te vervallen in discussies en conflicten. Maar mits een goede begeleiding van een onafhankelijke professional kunnen jullie een vechtscheiding vermijden en wegblijven uit de rechtbank.

Bemiddeling is een manier om tot een oplossing te komen in geval van conflict. De bemiddelaar begeleidt jullie om samen tot een constructieve oplossing te komen. Voorkomen van discussie na de scheiding is daarbij het uitgangspunt.

Doordat jullie op vrijwillige basis kiezen voor bemiddeling kan een lange en dure procedure voor de rechtbank worden vermeden. Ook wanneer reeds een procedure voor de rechtbank werd gestart, kunnen jullie nog steeds kiezen voor bemiddeling. De rechter schort de gerechtelijke procedure op wanneer jullie samen besluiten om in bemiddeling te gaan.

Als bemiddelaar creëer ik een vertrouwelijk kader met duidelijke spelregels. Dit helpt jullie om efficiënt en gelijkwaardig met mekaar te onderhandelen.

Ik breng de communicatie weer op gang, begeleid de gesprekken en zorgt ervoor dat jullie een weloverwogen beslissing nemen.

Partijen die beroep hebben gedaan op een erkend bemiddelaar kunnen het bekomen akkoord laten homologeren door de rechtbank. Zo wordt de overeenkomst bekleed met uitvoerbare kracht. Bemiddeling is dus een volwaardige en juridisch erkende wijze van conflictoplossing.

De kans op naleving van de regeling is groter omdat de oplossing van het conflict niet van bovenaf werd opgelegd, maar door jullie zelf werd gevonden.

Bemiddeling is dus goedkoper en sneller dan een gerechtelijke procedure. Als erkend bemiddelaar help ik jullie om uit de rechtbank weg te blijven.

Bemiddeling kan U helpen bij:

  • echtscheiding
  • verbreken van een relatie
  • ouderschapsplan, meningsverschil over de kinderen;
  • verdeling van een erfenis

Zit je met vragen, aarzel niet me te contacteren.

 

communicate

 

Wat mag je verwachten van de bemiddeling

Tarieven

Nuttige links