Bemiddeling bij scheiding


Bemiddeling bij scheiding

Het is niet altijd gemakkelijk om met conflicten om te gaan. Tijdens de gesprekken over de beëindiging van een relatie en echtscheiding, de regeling voor de kinderen, onderhoudsgeld, de toekomst van de gemeenschappelijke woning,… kunnen de gemoederen soms hoog oplopen.

Gerechtelijke procedures drijven het conflict op de spits en leiden vaak tot een onherstelbare breuk tussen de partijen. In de moeilijke en conflictueuze omstandigheden van een scheiding grijpen ouders al te vaak terug naar de rechtbank, waarbij aan de familierechter wordt gevraagd om een uitspraak te doen over de verblijfsregeling.
Dit levert echter niet steeds een duurzame oplossing op, omdat de uitkomst van zo’n gerechtelijk parcours niet door beide ouders wordt gedragen.
Veeleer dan een beslissing door de rechter te laten opleggen, zouden ouders kunnen proberen om samen tot een verblijfsregeling te komen die werkt voor hen en voor hun kinderen. De scheidingsbemiddelaar helpt je daarbij.

Waarom bemiddelen?

Bemiddeling is een aparte manier van conflictoplossing. Het is vaak makkelijker over een probleem te praten met een neutrale derde erbij. Die rol neem ik als erkend bemiddelaar op mij. Kies voor bemiddeling bij het regelen van uw scheiding en ga zo voor een constructieve, efficiënte afhandeling.

Bemiddeling kan U helpen een conflict aan te pakken, voordat het conflict U te pakken krijgt.

Rechtbanken zijn overbelast met procedures die uitspraken moeten doen over wie in een geschil het recht aan zijn kant heeft, wie gelijk krijgt, en hoe het conflict wordt opgelost. Zulke procedures kosten veel geld, tijd, en energie. De uiteindelijke ‘oplossing’ van het geschil wordt door de rechter aan jullie opgelegd. Nochtans zijn jullie, als ex-partners en ouders van jullie kinderen, het best geplaatst om te bepalen wat het beste is voor jullie en de kinderen.

Bemiddeling biedt een goedkoper, sneller, en constructiever juridisch alternatief van conflictoplossing.

Niet iedereen is bekend met het concept van een scheidingsbemiddelaar, maar het is een groeiend fenomeen. Doordat het scheidingspercentage de voorbije jaren enorm is gestegen, neemt ook de vraag naar een nieuwe benadering van het scheidingsgebeuren toe. Scheiden is al lang geen taboe meer, en stilaan geraakt ook een nieuwe visie op de scheiding zelf ingeburgerd: die van het geweldloze scheidingstraject. We evolueren stilaan naar een maatschappelijke normalisering van de bewuste ontkoppeling bij een relatiebreuk.

Werken aan de toekomst

Gerechtelijke procedures drijven het conflict op de spits en leiden vaak tot een onherstelbare breuk tussen de partijen. De bruggen worden verbrand, waardoor latere communicatie met elkaar moeilijk wordt. Het hele gebeuren laat een bittere smaak na.Bemiddeling geeft je de kans om samen tot afspraken te komen waar beide (ex-)partners achter staan. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jezelf en voor de kinderen.

Scheiding en kinderen

Een scheiding heeft altijd een aantal directe gevolgen voor de kinderen. Voor en na de scheiding wordt het kind geconfronteerd met conflicten, veranderingen en onzekerheden.
Na het uiteengaan van hun ouders stellen de meeste kinderen het goed. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het feit van de scheiding uiteindelijk aanvaarden, ondanks hun protest en verdriet. Moeilijkheden komen er vooral door de manier waarop partners omgaan met hun scheiding.

Dat is goed nieuws. De manier waarop jouw partnerscheiding verloopt, kan je immers mee sturen

Nog meer dan tijdens de relatie, vormen een goed ouderschapsakkoord en duidelijke afspraken de basis voor een vlot lopend ouderschap na scheiding.

De scheidingsbemiddelaar brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en zorgt ervoor dat de scheidende partners een weloverwogen beslissing nemen.

Goed geïnformeerd beslissen

Naast het bemiddelend kader kan je in de scheidingspraktijk van Vera Steyvers ook rekenen op een volledige juridische ondersteuning. Om een weloverwogen akkoord te sluiten omtrent de scheiding dien je immers goed geïnformeerd te zijn over alle wettelijke en fiscale aspecten ervan.

De echtscheiding wordt door de bemiddelaar voor jullie vastgelegd in een schriftelijk akkoord en ingediend op de rechtbank. De begeleiding en ondersteuning loopt door tot aan het echtscheidingsvonnis en het moment dat jullie definitief gescheiden zijn.

De ouderschapsovereenkomst die tussen ongehuwde scheidende ouders is opgesteld, wordt door de bemiddelaar voorgelegd aan de rechtbank ter homologatie. Zo wordt de overeenkomst bekleed met dezelfde uitvoerbare kracht als die van een vonnis van de rechtbank. Bemiddeling is dus een volwaardige en juridisch erkende wijze van conflictoplossing.

Sneller en goedkoper

Last but not least: een echtscheiding via de scheidingsbemiddelaar is goedkoper en verloopt ook sneller dan wanneer beide partners een eigen advocaat aanstellen.

Jullie betalen samen de kosten van één bemiddelaar, die jullie beiden op een onafhankelijke en onpartijdige manier bijstaat en alle nodige juridische info verstrekt.

De bemiddelaar regelt de scheiding op het tempo van de scheidende partners. Zijn er weinig discussiepunten en zitten de partners grotendeels op dezelfde golflengte, dan kan het scheidingsakkoord op enkele uren rond geraken. Moeten er nog een aantal knopen ontward worden, dan spreekt de bemiddelaar die samen met jullie door. Een constructieve aanpak van de conflicten is daarbij het uitgangspunt.

Bemiddeling is dus goedkoper en sneller dan een gerechtelijke procedure. Als erkend bemiddelaar help ik jullie om uit de rechtbank weg te blijven.

 

Jullie hebben er alle belang bij om goede afspraken te maken en om het welzijn van de kinderen te vrijwaren. Ik kan jullie helpen een vechtscheiding te vermijden en zo de kosten van het gehele scheidingstraject zo laag mogelijk te houden.

Voor meer informatie, aarzel niet me te contacteren. In een eerste, vrijblijvend gesprek kunnen we samen bekijken wat ik voor jullie kan doen.

 

art of conversation painting

Hoe kan ik je helpen?

Stel hier je vraag of laat een reactie achter.