Kan ik een nieuwe woning aankopen voordat de scheiding rond is?


Nieuwe woning aankopen nog voordat de scheiding rond is?

Een nieuwe woning kopen tijdens de scheiding… Kan dat wel? Deze vraag wordt vaak gesteld en dat is logisch. Wanneer een koppel uit elkaar gaat, zal minstens éen van de partners op zoek gaan naar een nieuwe woonplaats. De gezamenlijke woning wordt verkocht, of één van beide partners koopt de woning in. De ander maakt dan de afweging tussen het huren of kopen van een nieuwe woonst.

Als je niet opnieuw wil gaan huren, rijst dus de vraag vanaf wanneer je een nieuwe aankoop kan doen.

Gemeenschap van goederen

Voor wie gehuwd is onder een stelsel van scheiding van goederen vormt dit geen enkel probleem. Wie zo’n huwelijkscontract afsloot, kan in eigen naam aankopen en een hypotheeklening aangaan op eigen naam.

Indien je gehuwd bent onder een gemeenschapsstelsel ligt dat moeilijker. Alle koppels die gehuwd zijn zonder eerst bij de notaris een huwelijkscontract te hebben ondertekend, zijn onder een gemeenschapsstelsel gehuwd. Voor de meeste mensen is dit dus van toepassing.

Voor al wie onder het gemeenschapsstelsel is gehuwd, geldt het volgende: Je kan een nieuwe woning aankopen indien je beschikt over eigen middelen, dat wil zeggen: middelen die jou reeds van voor het huwelijk toebehoorden of die door schenking of erfenis werden verkregen.

Bij gebrek aan zulke eigen middelen is een nieuwe aankoop enkel mogelijk mits instemming en medewerking van de (bijna ex-) echtgenoot. De echtgenoot koopt niet mee aan, maar moet wel mee tekenen voor kennisname.  Het aangekochte goed zal dan definitief jouw persoonlijke eigendom worden als de echtscheiding rond is. Komt het uiteindelijk niet tot een echtscheiding, dan zijn de beide echtgenoten gehouden tot aankoop voor rekening van het gemeenschappelijke vermogen. Het is belangrijk dat de echtgenoot die mee tekent, zich grondig bewust is van dit mogelijke gevolg.

Laat je goed bijstaan door een notaris bij de nieuwe aankoop, reeds voordat enig document wordt ondertekend. De bedoeling om de woning uiteindelijk op eigen naam te verwerven moet immers duidelijk blijken uit een aantal juridische clausules. Bovendien is het belangrijk dat de EOT-regeling is ondertekend voordat de nieuwe aankoop wordt geregeld. Je zou anders het risico kunnen lopen dat er nog eens verdeeltaks betaald moet worden op de waarde van de nieuw aangekochte woning.

De intentie tot aankoop van een nieuwe woning en de toestemming van je echtgenoot, kan ook reeds mee worden opgenomen in het regelingskoord dat samen met scheidingsbemiddelaar wordt opgesteld. Laat je dus goed bijstaan door een gespecialiseerde scheidingsbemiddelaar.

Wie neemt de hypotheek over?

Maak goede afspraken over de lopende hypotheeklening wanneer een van de partners de gezamenlijke woning overneemt. Het is erg belangrijk dat op een correcte manier “décharge” van verplichtingen van de bank wordt bekomen in het voordeel van de partner die zijn eigendomsrechten afstaat. Indien zo’n “décharge” (of: officieel ontslag van verplichtingen t.a.v. de bank) niet voorligt, zal je problemen ondervinden om een lening te bekomen voor de nieuwe aankoop. De bemiddelaar zal je hierover grondig informeren en de verschillende stappen met je opvolgen.

En hoe zit het met fiscale voordelen?

Particulieren die een woning aankopen, kunnen van een aantal fiscale gunsttarieven – of verminderingen genieten. Wie eerder al een woning aankocht, heeft waarschijnlijk ooit wel eens gehoord van “klein beschrijf”, “meeneembaarheid” of “abattement”. Het klein beschrijf werd intussen afgeschaft, maar werd vervangen door een voordeeltarief van 7% voor wie een enige eigen woning aankoopt.

Deze voordelen zijn in principe voorbehouden voor wie geen andere woning heeft op het moment van aankoop, of voor wie de vorige woning inwisselt voor een nieuwe. Wie in een scheidingsprocedure zit en nog eigenaar is van een ‘halve woning’ zal meestal niet aan die toepassingsvoorwaarden voldoen.

Toch kan men in bepaalde gevallen reeds genieten  van het verlaagde tarief van 6% (i.p.v. 10%) voor de nieuwe aankoop, ondanks het feit dat de eigendom van de gemeenschappelijke woning pas effectief naar uw (bijna ex-) echtgenoot overgaat bij definitief worden van de echtscheiding.  De regeling is de laatste jaren versoepeld op dat vlak: Je betaalt op het moment van de aankoop het gewone registratierecht van 10%, maar nadien kan teruggave worden bekomen voor het verlaagde tarief (6%), of je kan ervoor kiezen ineens het verlaagde tarief toe te passen omdat de toebedeling van de huidige woning spoedig zal volgen.

Bovendien kan je ook genieten van de zogenaamde “meeneembaarheid van registratierechten”, waarbij de registratierechten die destijds bij de aankoop werden betaald, gedeeltelijk gerecupereerd kunnen worden. Maximaal kan dit gaan om een fiscaal voordeel van € 12.500. Zeker de moeite om degelijk advies in te winnen dus!

Maak nu een afspraak voor verdere informatie of voor een intakegesprek.

 

birdnesting 2