kind ten laste na scheiding


 

Fiscaal ten laste nemen van de kinderen: hoe regel je dat na de scheiding?

Wie van de ouders neemt het kind ten laste na scheiding? Het fiscaal ten laste hebben van een kind geeft aanleiding tot een verhoging van de belastingvrije som en tot een terugbetaalbaar belastingkrediet.

Scheidende ouders moeten beslissen van welk gezin de kinderen fiscaal deel zullen uitmaken. Een kind kan immers niet door beide ouders fiscaal ten laste worden genomen ( onverminderd de mogelijkheid om een ‘fiscaal co-ouderschap’ te voorzien waarin het fiscaal voordeel van de verhoging van de belastingvrije som tussen beide ouders wordt gecompenseerd).

Systeem van belastingvermindering door kind ten laste

– verhoging van de belastingvrije som

Elke belastingplichtige geniet van een belastingvrije som van 7.090 euro voor aanslagjaar 2016, inkomstenjaar 2015). Dit gedeelte van ieders inkomsten is dus vrijgesteld van belasting.

Door een kind fiscaal ten laste te hebben, verhoogt het basisbedrag van de belastingvrije som als volgt (aanslagjaar 2016, inkomstenjaar 2015):

Voor 1 kind ten laste: € 1.510

voor 2 kinderen ten laste: € 3.880

voor 3 kinderen ten laste: € 8.700

voor 4 kinderen ten laste: € 14.060

voor meer dan 4 kinderen ten laste: € 14.060 met een supplement van € 5.370 per bijkomend kind ten laste

De belastingvrije som wordt bovendien nog verhoogd met een som van 1.510 euro (aanslagjaar 2016, inkomsten 2015) voor alleenstaanden met kinderen fiscaal ten laste. Na een scheiding verhoogt dus ook de belastingvrije som voor de kinderen ten laste.

– terugbetaalbaar belastingkrediet

Het niet gebruikte saldo van de belastingvrije som dat betrekking heeft op de kinderen ten laste kan worden omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Enkel de ouder bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben, komt in aanmerking voor dit belastingkrediet.

Niet combineerbaar met fiscale aftrek van onderhoudsgelden

Een ander fiscaal voordeel voor de kinderen is de aftrek van onderhoudsgelden: deze zijn voor 80% fiscaal aftrekbaar tegen de hoogst van toepassing zijnde aanslagvoet.

Er kan enkel sprake zijn van deze aftrek voor zover de onderhoudsgelden betaald werden ten voordele van een kind dat geen deel uitmaakt van het gezin van degene die het onderhoudsgeld verschuldigd is.

Met andere woorden is dit fiscaal voordeel niet cumuleerbaar met het voordeel van kinderen ten laste te hebben. Om van dat voordeel te genieten is het immers noodzakelijk dat het kind net wél fiscaal deel uitmaakt van uw gezin.

De aftrek van onderhoudsgeld is ook niet combineerbaar met het fiscaal co-ouderschap. Het ene sluit het andere uit. De onderhoudsplichtige co-ouder dient dus fiscaal de meest voordelige keuze te maken…

Nood aan advies en begeleiding

Wanneer ouders een ouderschapsovereenkomst of scheidingsovereenkomst opmaken met betrekking tot de kinderen, denken ze in de eerste plaats aan het belang van de kinderen en de praktische haalbaarheid van de gemaakte afspraken. En dat is maar goed ook.

Daarnaast is het ook belangrijk om de zaak op fiscale aspecten te laten doorlichten. Het heeft immers bijvoorbeeld geen enkele zin om de kinderen ten laste te doen nemen door de ouder die tegelijk ook onderhoudsgeld betaalt. Daardoor zouden de ouders een belangrijk fiscaal voordeel verliezen.

Laat je dus goed bijstaan bij het opmaken van een regeling over de kinderen!

Neem contact op voor meer informatie.

 

ad584322f0df2adc6f77893d5e8997fb