Scheidingsbegeleiding


Al round begeleiding

Wanneer ik spreek over scheidingsbegeleiding, denk ik ruim: juridisch advies, doorlichting van de regeling op fiscaal vlak, bemiddelingsgesprekken ter kadering van de scheiding.

Mijn jarenlange ervaring leert me dat een scheiding niet kan worden afgehandeld door enkel de juridische kant ervan te regelen.  Bij een relatiebreuk komt heel wat kijken, vooral als er kinderen zijn. Bemiddeling draagt bij tot een betere verwerking van de scheiding en is bovendien de snelste, goedkoopste en meest constructieve manier om uw scheiding te regelen. Ook voor de kinderen is dit belangrijk: hoe beter de ouders zich tot elkaar verhouden, hoe beter de kinderen met de scheiding omgaan. Ik werk een regeling uit op maat, zodat ze ook in de toekomst werkbaar blijft.

Ik sta mijn cliënten dus echt bij doorheen hun echtscheiding of relatiebreuk. Immers: of je nu gehuwd bent of niet, wanneer je relatie strandt, is er van alles te regelen: verkoop of toebedeling van de gemeenschappelijke woning, verblijfsregeling voor de kinderen, bijdrage van de ouders in de kosten voor de kinderen. Ik begeleid de gesprekken, voorzie mijn cliënten van juridisch en fiscaal advies, en ik stel de nodige wettelijke documenten op.  Als er onroerende goederen worden toebedeeld of in onverdeeldheid blijven, moet daarover ook een notariële akte worden opgemaakt. Ook dit volg ik voor U op bij uw notaris naar keuze. Vervolgens dien ik het dossier voor U in bij de rechtbank en volg de procedure nauwgezet op.

Vermijd een lange en dure procedure

Laat je goed bijstaan doorheen het scheidingstraject. Enerzijds is het belangrijk dat je grondig geïnformeerd wordt over je rechten en plichten uiteraard. Juridische ondersteuning en begeleiding is onmisbaar, niet in het minst om correcte documenten op te stellen en de bekrachtiging door de rechtbank op te starten en te volgen. Anderzijds moet je beseffen dat gerechtelijke procedures een conflict vaak op de spits drijven en daardoor leiden tot een onherstelbare breuk tussen de ex-partners. Vooral wanneer er kinderen zijn, zal er steeds nood blijven aan communicatie. Ook na de breuk moeten jullie immers samen blijven ouderen. Maak van je scheiding geen vechtscheiding en probeer tot een akkoord te komen via een bemiddelingstraject.

Scheiding via bemiddeling

Juridisch bemiddelaar Vera Steyvers loodst je doorheen de scheiding.

Een juridisch onderbouwd bemiddelingstraject biedt je de best mogelijke ondersteuning: het nodige juridische advies, gecombineerd met een praktische aanpak met oog voor het behoud van een constructieve verstandhouding tussen de ex-partners.

Rechtbanken zijn overbelast met procedures waarin uitspraak wordt gedaan over wie in een geschil het recht aan zijn kant heeft. Zulke procedures kosten veel geld, tijd en (negatieve) energie. De uiteindelijke ‘oplossing’ van het geschil wordt door de rechter opgelegd en biedt vaak weinig aansluiting bij de concrete realiteit van de betrokkenen.

Bemiddeling biedt een sneller, goedkoper en constructiever juridisch alternatief van conflictoplossing. Via een bemiddelingstraject kunnen jullie tot afspraken komen waarin jullie zich beiden kunnen terugvinden. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jezelf en je kinderen.

Hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Neem contact op om dit verder te bespreken.