Verdeeltaks, hoe zit dat juist?


Verdeeltaks

Wanneer een onroerend goed wordt toebedeeld aan een van de mede-eigenaars, in het kader van een echtscheiding, maar ook bijvoorbeeld na beëindiging van een feitelijke of wettelijke samenwoning, of bij verdeling tussen mede-erfgenamen, wordt een verdeeltaks opeisbaar. Dit is een registratierecht, verschuldigd aan de Vlaamse Overheid, net zoals het ‘beschrijf’ bij aankoop van een onroerend goed.

Het tarief ligt bij een verdeling gelukkig lager dan bij een verkoop.

Verschillende tarieven

Na, met ingang van 1 augustus 2012, het verdelingsrecht te hebben verhoogd van 1% naar 2,5%, is de wetgever hier recent gedeeltelijk op terug gekomen. Het verdeelrecht is sedert 31 december 2014 terug op 1% gebracht in sommige gevallen. Sinds januari van dit jaar werden de voorwaarden voor toepassing van dit tarief van 1% zelfs nog versoepeld.

De huidige regeling even op een rijtje:

Het tarief van 1% is van toepassing in volgende gevallen:

– bij alle verdelingen/toebedelingen die gebeuren naar aanleiding van een echtscheiding:

Het tarief van 1 % wordt toegepast op alle toebedelingen tussen ex-echtgenoten, zelfs als de echtscheiding reeds lang werd afgerond en de woning bijvoorbeeld voorlopig in onverdeeldheid werd gehouden.

– bij verdeling die volgt op de beëindiging van een wettelijke samenwoning:

Op voorwaarde dat de verdeling plaatsvindt binnen de drie jaar na de beëindiging van de wettelijke samenwoning, en op voorwaarde dat de partners minstens een jaar ononderbroken wettelijk hebben samengewoond.

In alle andere gevallen van verdeling is een verdeelrecht van 2,5% van toepassing: dit is dus voornamelijk het geval bij koppels die niet wettelijk maar wel feitelijk hebben samengewoond.

Notariële akte

De toebedeling van een onroerend goed moet bij notariële akte bevestigd worden. Naast de registratierechten zijn er daarom ook nog notariskosten verschuldigd op de toebedeling : kosten hypotheekkantoor, ereloon en aktekosten. Op het bedrag van het ereloon en de aktekosten is bovendien nog BTW van toepassing aan het tarief van 21%.

Het ereloon wordt berekend op de waarde van het gedeelte dat wordt overgedragen aan de andere partner. Het registratierecht wordt gerekend op de totale verkoopwaarde van het onroerend goed.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Neem contact op voor meer informatie.

info@verasteyvers.be

www.verasteyvers.be

 

Munt- en briefgeld

Bewaren