TopicsDe bemiddelaar als juridisch adviseur. Kan dat wel? Ja zeker! En dit is waarom… De onpartijdige bemiddelaar Een bemiddelaar treedt op als onpartijdige derde: werkt voor alle partijen en waakt over de belangen van alle betrokkenen. Zonder standpunt in te […]

De bemiddelaar als juridisch adviseur


Geen onderhoudsgeld bij gelijk gedeeld verblijf? Een vaak gedeelde veronderstelling: als de kinderen even vaak bij mama als bij papa verblijven, moet er geen onderhoudsgeld betaald worden. Dit is een verkeerde opvatting, maar de ervaring leert dat dit echt wel […]

Co-ouderschap, dus geen onderhoudsgeld?
De nieuwe bemiddelingswet We zijn al een tijdje in volle verwachting, en eindelijk ligt nu het wetsontwerp voor ter wijziging van het Gerechtelijk Wetboek. Al in 2005 werd bemiddeling wettelijk omkaderd en ingeschreven in ons Gerechtelijk Wetboek, maar de grote […]

De nieuwe bemiddelingswet

Wanneer een proefscheiding nuttig kan zijn De beslissing om te scheiden, neem je niet lichtzinnig. Er gaan vaak maanden, zo niet jaren, van twijfel, piekeren, en vaak zelfs ruzies en verdriet aan vooraf. Maar zelfs na zo’n lange periode van […]

Proefscheiding


Ouderschapsplan verplicht maken voor alle scheidende ouders? Ouderschapsovereenkomst Echtgenoten die gaan scheiden in onderlinge toestemming zijn verplicht een aantal zaken over hun minderjarige kinderen te regelen. Ze moeten afspraken maken over het ouderlijk gezag, over het verblijf van de kinderen […]

Ouderschapsplan verplicht maken?Omgangsrecht grootouders Doorgaans verloopt het contact tussen grootouders en hun kleinkinderen spontaan. Na een scheiding  van de grootouders of de ouders, gebeurt het wel eens dat het contact met de kleinkinderen vermindert. Uit sociologische onderzoeken blijkt dat kinderen van gescheiden […]

Omgangsrecht grootoudersWijzigen van onderhoudsgeld na de echtscheiding of ouderschapsovereenkomst Op het moment dat ouders uit elkaar gaan, leggen ze een regeling vast over de kinderen: wanneer ze bij welke ouder zullen verblijven, en hoe de kosten voor de kinderen tussen de […]

wijzigen van onderhoudsgeldAl round begeleiding Wanneer ik spreek over scheidingsbegeleiding, denk ik ruim: juridisch advies, doorlichting van de regeling op fiscaal vlak, bemiddelingsgesprekken ter kadering van de scheiding. Mijn jarenlange ervaring leert me dat een scheiding niet kan worden afgehandeld door enkel […]

Scheidingsbegeleiding


Scheiden met onderlinge toestemming Er zijn verschillende manieren om uit de echt te scheiden: volgens de echtscheidingsprocedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) of volgens de echtscheidingsprocedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting). Als slechts een van de […]

Scheiden met onderlinge toestemming


Scheiden als laatste optie Scheiden is iets waar niemand van tevoren op had gerekend. Je gaat uit elkaar omdat het niet anders kan. Samenblijven is onleefbaar geworden… Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn, ga je niet over één nacht […]

Happy kids na de scheiding?

Fiscale gevolgen van scheiding:  aandachtspunten voor ouders in scheiding   Een scheiding heeft een bepaalde impact op de inkomstenbelasting van (ex)koppels met kinderen. Ik licht graag even een aantal belangrijke aandachtspunten toe. Een goede formulering en aftoetsing van de verschillende […]

Fiscale gevolgen van scheiding
Hoe lang duurt een scheiding – Scheidingspraktijk Er bestaan verschillende manieren om te scheiden: volgens de echtscheidingsprocedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) of volgens de echtscheidingsprocedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting). Hoe lang duurt een scheiding? Dat […]

Hoe lang duurt een scheiding


Een scheiding van tafel en bed, wat is dat juist?   De term “scheiding van tafel en bed” wordt wel eens gebruikt om aan te duiden dat men niet langer samen woont, dat een koppel feitelijk gescheiden leeft. Scheiden van […]

Scheiding van tafel en bed  Fiscaal ten laste nemen van de kinderen: hoe regel je dat na de scheiding? Wie van de ouders neemt het kind ten laste na scheiding? Het fiscaal ten laste hebben van een kind geeft aanleiding tot een verhoging van […]

kind ten laste na scheiding


Fiscaal co-ouderschap De toepassing van het fiscaal co-ouderschap laat toe dat de verhoging van de belastingvrije som gelijk tussen de beide ouders wordt verdeeld. Met andere woorden: ouders kunnen kiezen voor een verdeling van het fiscaal voordeel van kind ten […]

fiscaal co-ouderschap


Fiscale aftrek van onderhoudsgeld Betaalde onderhoudsgelden geven recht op aftrek in de personenbelasting, en dit kan een aanzienlijk fiscaal voordeel opleveren. Om van de aftrek te kunnen genieten, moet men wel een aantal voorwaarden respecteren. aftrekbare sommen  80% van het […]

aftrek van onderhoudsgeld
wat moet er geregeld worden bij een scheiding? Of je nu gehuwd bent of niet… wanneer jullie uit elkaar gaan, valt er een heleboel te regelen: Bestemming van de gemeenschappelijke woning, verdeling van banktegoeden en schulden, verdeling van aandelen in […]

hulp bij scheiding
Ondernemer in scheiding: een aantal bijkomende aandachtspunten bij opmaken van een scheidingsakkoord Als ondernemer moet je bij de regeling van je echtscheiding oog hebben voor een aantal bijkomende aandachtspunten, afhankelijk van je statuut. Tot in de puntjes geregeld bij huwelijkscontract? […]

Ondernemer in scheiding: enkele aandachtspunten

Kinderen en scheiding – enkele tips en ervaringen Of waarom scheidingsbemiddeling ook goed is voor de kinderen Geschreven door Vera Steyvers -juridische scheidingsbegeleider en ouderschapsbemiddelaar, en Ursula Proost – therapie en psycho-pedagogische counseling Ouders in scheiding… Je gaat scheiden of […]

Kinderen en scheiding… Enkele tips en ervaringen


“Bird nesting” als verblijfsregeling voor de kinderen Sommige ouders in scheiding overwegen om de kinderen in de ouderlijke woning te laten verblijven en zelf, volgens een bepaald schema, met de kinderen in het huis te verblijven en de zorg voor […]

Bird nesting – Scheidingspraktijk


Elke ouder is verplicht bij te dragen in de onderhoudskosten van zijn kinderen. Dat de relatie tussen de ouders beëindigd wordt, wijzigt niets aan die onderhoudsverplichting van elke ouder ten aanzien van de kinderen. Maar hoe regel je die wederzijdse […]

Kindrekening – ScheidingspraktijkWat is onderhoudsgeld? De begrippen onderhoudsgeld, onderhoudsbijdrage, onderhoudsuitkering en alimentatie betekenen veelal hetzelfde. Al deze omschrijvingen duiden op het betalen van bijdragen in het onderhoud van een kind door de ouders of op het betalen van een bijdrage in het […]

Onderhoudsgeld: do’s en don’ts


Verloop van een echtscheidingsprocedure in onderlinge toestemming Verschillende echtscheidingsprocedures Er zijn verschillende manieren om uit de echt te scheiden: volgens de echtscheidingsprocedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) of volgens de echtscheidingsprocedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting). […]

Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure?

Verdeeltaks Wanneer een onroerend goed wordt toebedeeld aan een van de mede-eigenaars, in het kader van een echtscheiding, maar ook bijvoorbeeld na beëindiging van een feitelijke of wettelijke samenwoning, of bij verdeling tussen mede-erfgenamen, wordt een verdeeltaks opeisbaar. Dit is […]

Verdeeltaks, hoe zit dat juist?
Schriftelijke procedure echtscheiding in onderlinge toestemming Persoonlijke verschijning voor de rechter Vroeger moesten alle echtgenoten die wilden scheiden in onderlinge toestemming 2 keer voor de rechtbank verschijnen. De Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie -en […]

Schriftelijke procedure echtscheiding