Echtscheiding


Er zijn verschillende manieren om uit de echt te scheiden: volgens de procedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) of volgens de procedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting).

Als slechts een van de echtgenoten wil scheiden, zonder medewerking van de andere, kan een EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting) worden ingeleid. Hiervoor is vereist dat jullie reeds een bepaalte periode feitelijk gescheiden leven.

De echtscheiding wordt op korte termijn uitgesproken. Daarbij wordt dan door de rechter een notaris aangesteld die alle activa en passiva zal verdelen die deel uitmaakten van jullie huwelijksvermogen. Tenzij jullie zelf nog een akkoord over de verdeling bereiken, zal de aangestelde notaris de verdeling overeenkomstig de wettelijke regels verdelen in jullie plaats.

De EOO-procedure start dus met de echtscheiding. Nadien komen de regelingen pas aan bod.

Bij een procedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) is het net omgekeerd. Eerst wordt de regeling opgemaakt, pas daarna wordt de eigenlijke echtscheiding geregeld.

Een echtscheiding in onderlinge toestemming kan bij de rechtbank in gang worden gezet zodra een volledig akkoord met betrekking tot alle vermogensrechtelijke en familiale punten op papier staat. Er wordt dus geen rechter of notaris gelast met de verdeling van het huwelijksvermogen of met de regeling inzake de kinderen, maar de echtgenoten komen zelf tot een integraal akkoord.

Jullie houden zelf de inhoud van het akkoord in handen, al is dat niet steeds even gemakkelijk… de voordelen zijn duidelijk.

Als erkend bemiddelaar en jurist kan ik jullie hierin bijstaan en jullie helpen om uit de rechtbank weg te blijven. Op deze manier komen jullie op een aangenamere, snellere en goedkopere manier tot een akkoord en afronding van de scheiding.

Maak een vrijblijvende afspraak, om samen te bekijken wat ik voor jullie kan betekenen.

 

scheiding en kinderen

Wat moet er geregeld worden

Echtscheidingsprocedures

Relatiebemiddeling

Tarieven