Wat is de SCHIP aanpak?


Wat is de SCHIP aanpak?

De SCHIP aanpak is een traject dat ex-partners na het beëindigen van hun relatie doorlopen. Het gaat om een postrelationeel rouwtraject voor de ex-partners met als doel samen verder te kunnen als partners in ouderschap.

Een aanzienlijk deel van de scheidingen mondt uit in een vechtscheiding. In de meeste gevallen kiezen de ex-partners daar niet bewust voor, maar hebben ze het gevoel dat er geen andere mogelijkheid is om eruit te geraken. Doorheen en na een ‘vechtscheiding’ staan de ouders met getrokken wapens tegenover elkaar. Het gaat er niet meer om dat men zelf wil winnen, maar men wil vooral dat de ander niet meer wint.

Het hoeft geen betoog dat dit nefast is voor de kinderen, voor omgeving van de ex-partners, en voor de dagelijkse beleving en levenskwaliteit van de ex-partners.

onconventionele behandeling

Het beëindigen van een relatie creëert verlies, en verlies creëert rouw. Het mag duidelijk zijn dat een scheiding veel verdriet teweegbrengt.

Toch wordt daar vaak aan voorbij gegaan. Zowel de scheidende partners zelf als hun omgeving, hebben vooral aandacht voor het conflictaspect. In een vechtscheiding is enkel nog het conflict zichtbaar, en hebben de ex-partners het verlies diep weggestopt. Het verlies blijft vaak verstopt zitten onder het conflict, omdat het pijnlijker is om naar je verlies te kijken, dan om de strijd voluit aan te gaan.

Gevoelens van rouw zijn een normale reactie op een belangrijk verlies. En het is goed om de tijd te nemen en de gevoelens van verlies er gewoon te laten zijn. Die gevoelens laten je immers toe om ‘naar binnen te kijken’ en de relatiebreuk, en je eigen gekwetste gevoelens, een plaats te geven.

De SCHIP aanpak schept ruimte voor een benadering van beide aspecten, zowel het verlies als het conflict. Want beide elementen zijn belangrijk in het proces van scheiding. Conflict genereert activiteit, ondernemen van stappen, het regelen van de zaken. En dat is uiteraard ook nodig bij een scheiding. Het beleven van verdriet maakt dat verwerking mogelijk wordt, en dat is een noodzakelijke voorwaarde om terug als ouders te kunnen gaan samenwerken.

In de SCHIP aanpak staat de verwevenheid tussen verlies en conflict centraal. Zo krijgen beide aspecten van de scheidingsbeleving de nodige aandacht, en ontstaat de kans op een echte nieuwe start.

Verwevenheid tussen conflict en verlies

Een SCHIP behandelaar gaat met scheidende koppels werken rond het samenspel tussen conflict en verlies. Er wordt bekeken waar de relatie is gaan schuiven, waar de eerste barstjes zich gingen vertonen. Door terug te kijken, ontstaat er inzicht in de eigen reacties en motieven, en het eigen aandeel in de gebeurtenissen. Doorheen het traject ontstaat ruimte voor erkenning, vergeving, en herstel van vertrouwen. Zo ontstaat een nieuwe verbinding tussen de ex-partners, als partners in ouderschap. De kans op een gelukkige toekomst voor elk van de exen wordt daardoor groter. Ze krijgen de kans om echt een nieuwe start te maken, ten aanzien van elkaar, voor zichzelf, en ook naar toekomstige relaties toe.

De kinderen even buiten beeld

De SCHIP aanpak richt zich op de ex-partners, en de relatie die ze hebben gehad. De kinderen blijven daarbij even buiten beeld. Het gaat er immers om écht te gaan kijken naar wat zich tussen de partners heeft afgespeeld.

Uit de verschillende methodes en trajecten die bestaan voor ouders in vechtscheiding is al wel gebleken dat ‘het belang van de kinderen’ niet volstaat om terug tot een constructieve communicatie te komen met de ex-partner. Alle ouders willen het beste voor hun kinderen. Niemand wil zo lang, en zo intens, in een conflict blijven hangen. Maar soms zien partners in scheiding echt niet meer hoe het nog anders kan. Het conflict overheerst, het vertrouwen is weg, en het concept van een aangenaam co- ouderschap lijkt erg ver weg…

 

 

 

Hoe kan ik je helpen?

Stel hier je vraag of laat een reactie achter.