Moéten we samen zitten bij een bemiddeling?


Het is een vraag die geregeld terug komt: moéten we echt samen zitten bij een bemiddeling?

Een gezamenlijk gesprek is inderdaad het principe, en het streefdoel. Maar tussenoplossingen zijn mogelijk. Elke bemiddeling is maatwerk, niet alleen inhoudelijk, maar ook wat de vorm van de gesprekken betreft.

Soms is samenzitten moeilijk

Idealiter zitten partijen samen, met de bemiddelaar, om hun moeilijkheden aan te pakken. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk…

Wanneer het nog erg moeilijk is om elkaar te zien, wanneer de emoties zodanig hoog oplopen dat men niet meer naar mekaar (of naar de bemiddelaar) kan luisteren, kan het beter zijn om eerst afzonderlijk met de bemiddelaar in gesprek te gaan.

Indirecte bemiddeling

Bij indirecte bemiddeling gaan de partijen in eerste instantie niet samen zitten, maar spreken ze de bemiddelaar elk afzonderlijk. De bemiddelaar luistert naar het verhaal van elk van de betrokkenen, en brengt de standpunten en verwachtingen over van de ene aan de andere partij.

Een indirecte bemiddeling geeft je de mogelijkheid en de rust om eerst vertrouwd te geraken met de bemiddeling op zich, zonder meteen geconfronteerd te worden met de interactie die er zou zijn met de ander tijdens zo’n gesprek. Je hebt de kans om je verhaal te doen aan de bemiddelaar zonder dat de aanwezigheid van de ander je daarin remt. In sommige gevallen is het nuttig (of zelfs nodig) om je op deze manier stap per stap voor te bereiden op een gezamenlijk gesprek.

Een gezamenlijk gesprek blijft het uitgangspunt

Wanneer het gaat om ouderschapsbemiddeling, blijft een gezamenlijk gesprek toch het uitgangspunt en het streefdoel. Afzonderlijke gesprekken met de bemiddelaar kunnen ongetwijfeld hun nut hebben, maar dienen in principe slechts als voorbereiding van een ‘gewone’ bemiddeling waarbij de partijen samen rond de tafel zitten.

Immers: de relatie tussen gescheiden ouders houdt niet op te bestaan, integendeel. De relatie neemt een nieuwe vorm aan, en dient nu een ander doel, namelijk de opvoeding en ondersteuning van de kinderen. Een minimum aan communicatie is daarin noodzakelijk, en het is dus belangrijk dat ouders met elkaar in gesprek kunnen gaan. Bemiddeling reikt ouders bepaalde tools aan om die communicatie verder te zetten, en er kunnen duidelijke afspraken worden gemaakt over hoe de ouders in de praktijk met elkaar zullen afstemmen waar het de kinderen aanbelangt. Het spreekt voor zich dat een gezamenlijk gesprek de beste basis vormt voor een constructieve verderzetting van een gedeeld ouderschap.

Een goede begeleiding

Klinkt allemaal logisch, … maar dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk is. In gesprek gaan met je ex, terwijl er nog zoveel boosheid sluimert… Afspraken maken met de blik op de toekomst van jullie kinderen, terwijl je nog met het verleden worstelt. Niet evident, maar wel mogelijk.

Laat je goed begeleiden en informeren. Neem contact op voor meer informatie.

 

Hoe kan ik je helpen?

Stel hier je vraag of laat een reactie achter.