Scheiden en kinderen


Als ouders weten jullie het best wat goed is voor jullie kinderen.

Bemiddeling is de manier bij uitstek om overeenkomsten over de kinderen te maken.

Wie is er best geplaatst om te oordelen wat het beste is voor de kinderen? Een rechter die de ouders niet kent en de kinderen niet kent? Of de ouders zelf? Als ouders weten jullie best wat goed is voor jullie kinderen. Als ex-partners is het echter niet altijd gemakkelijk om daarover te praten.

De bemiddelaar kan U daarmee helpen.

 

image1

 

Scheiden en kinderen

U gaat niet langer als partners door het leven, maar de ouderrelatie blijft bestaan. Niet in het minst voor de kinderen is het van een onschatbare waarde dat een ouderschapsplan wordt uitgewerkt waar U beiden achter staat.

Scheidingsbemiddeling kan scheidingsconflicten helpen oplossen. Hoe beter de ouders zich ten aanzien van elkaar verhouden, hoe minder de kinderen het gewicht van de scheiding en de conflicten voelen.

Een scheiding heeft altijd een aantal directe gevolgen voor de kinderen. Voor en na de scheiding wordt het kind geconfronteerd met conflicten, veranderingen en onzekerheden.

Na het uiteengaan van hun ouders stellen de meeste kinderen het goed. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het feit van de scheiding uiteindelijk aanvaarden, ondanks hun protest en verdriet. Moeilijkheden komen er vooral door de manier waarop partners omgaan met hun scheiding. Dat is goed nieuws. De manier waarop Uw partnerscheiding verloopt, kunt U mee sturen.

De bemiddelaar helpt U bij het opmaken van een werkbaar ouderschapsplan: regeling met betrekking tot het ouderlijk gezag, verblijfsregeling, maar ook het uitwerken van een opvoedingsproject:

  • hoe zien jullie de opvoeding van de kinderen na jullie scheiding?
  • wat vinden jullie als ouders belangrijk in de opvoeding van de kinderen?
  • wat zijn jullie bezorgdheden naar de toekomst toe?
  • wat willen jullie zeker bewaken en bewaren in de opvoeding van de kinderen?

De bemiddelaar kan U ook helpen bij de berekening van de opvoedingskosten (het zogenaamde onderhoudsgeld).

Als U met bijstand van een erkend bemiddelaar een ouderschapsovereenkomst heeft opgemaakt, kan de bemiddelaar de overeenkomst mee ondertekenen en aan de rechter vragen de overeenkomst te bekrachtigen.

Op de website van Tweehuizen vindt U nuttige informatie over hoe kinderen en ouders omgaan met hun nieuwe situatie.

 

Ouderschapsplan

Onderhoudsgeld

Tarieven