SCHIP behandeling – Voor wie?


Afronden van de relatie

De SCHIP behandeling helpt paren om hun beëindigde relatie goed af te ronden. Er zijn paren die ‘preventief’ in een SCHIP traject instappen, op een moment dat de verhouding en de communicatie nog vrij goed loopt. Het gaat om koppels die in staat zijn om binnen een bemiddelingstraject de nodige juridische afspraken kunnen maken omtrent de verdeling van hun goederen, en over de vormgeving van hun ouderschap na de scheiding (verblijfsregeling voor de kinderen, kostenverdeling, fiscale ten laste neming,…). Om eventuele conflicten in de toekomst te vermijden, en/of om hun relatie op een constructieve manier af te ronden, besluiten de ex-partners om in een SCHIP traject te stappen.

Wanneer bemiddeling nog niet lukt

Niet alle koppels slagen erin hun scheiding via bemiddeling te regelen. Soms zit de woede en het verdriet en het geschonden vertrouwen, nog zo hoog dat een rustig gesprek over de zakelijke afhandeling van de scheiding echt niet lukt. In mijn praktijk kom ik nu en dan koppels tegen die hierin vastlopen. Elk van hen geeft duidelijk aan de scheiding buiten de rechtbank om te willen regelen, in het belang van elkaar en van hun kinderen. Maar tijdens de gesprekken wordt duidelijk dat het hen niet lukt. Mensen lopen vast in hun eigen emoties, boosheid en verdriet. En hoewel dit normale gevoelens zijn bij een scheiding, kunnen ze er wel voor zorgen dat de partners uiteindelijk toch beslissen elk een advocaat te nemen en de zaak voor de rechtbank uit te vechten.

Tijdens een SCHIP behandeling wordt gekeken naar het verdriet, dat onder de boosheid zit. Het conflict ontmijnt daardoor, en maakt het omvattelijk.

Voor wie alles al heeft geprobeerd

Ook na een slepende procedures voor de rechtbank, kunnen ex-partners die samen kinderen hebben, het hoofdstuk van hun gestrande relatie niet afsluiten.

De rechtbank heeft dan wel een regeling over de kinderen opgelegd in een vonnis, maar daarmee moeten de ex-partners het dan verder zelf rooien. Een co-ouderschap zonder communicatie en zonder wederzijds vertrouwen, is niet mals. De onrust en de conflicten blijven aanhouden. Geregeld legt de rechter deze mensen op om alsnog hulp te zoeken bij het herstellen van hun communicatie. Of het kan ook zijn dat de ouders inzien dat het zo niet verder kan. Niet voor hen zelf, en ook niet voor de kinderen.

De SCHIP aanpak biedt dan kans op beterschap.

Vraag je je af of een SCHIP behandeling iets voor jou is? Aarzel niet me te contacteren.