SCHIP Behandeling


Scheiden en verlies

Als we spreken over scheiden, denken we vooral aan conflict. Een jarenlang opgebouwde relatie komt tot een einde, en er is boosheid, woede, frustratie en onbegrip.

Maar scheiden is ook verlies. En verlies brengt rouw met zich mee. Doorheen een scheiding vechten boosheid en verdiet om aandacht, en is het helaas de boosheid die veelal als overwinnaar uit de bus komt. Vaak is het gemakkelijker om de woede te voelen dan om door je verdriet te gaan. Goed bedoelde reacties uit de omgeving vestigen er ook nog eens de nadruk op: “Laat je niet doen”, “ander en beter”,… En misschien heb je die gevoelens van boosheid bij momenten ook wel nodig. Er moet van alles geregeld geworden, en daarom wil je je ook sterk houden. Het wordt maar een probleem als het conflictaspect zodanig overheerst, dat er geen ruimte meer is voor gevoelens van verlies, en elk rustig gesprek over de scheiding of over de kinderen escaleert tot de zoveelste ruzie.

Rouw

Gevoelens van rouw zijn een normale reactie op een belangrijk verlies. En het is goed om de tijd te nemen en de gevoelens van verlies er gewoon te laten zijn. Die gevoelens laten je immers toe om ‘naar binnen te kijken’ en de relatiebreuk, en je eigen gekwetste gevoelens, een plaats te geven.

SCHIP Aanpak

Een SCHIP behandelaar gaat met scheidende koppels werken rond het samenspel tussen conflict en verlies. Er wordt bekeken waar de relatie is gaan schuiven, waar de eerste barstjes zich gingen vertonen. Door terug te kijken, ontstaat er inzicht in de eigen reacties en motieven, en het eigen aandeel in de gebeurtenissen. Doorheen het traject ontstaat ruimte voor erkenning, vergeving, en herstel van vertrouwen. Zo ontstaat een nieuwe verbinding tussen de ex-partners, als partners in ouderschap. De kans op een gelukkige toekomst voor elk van de exen wordt daardoor groter. Ze krijgen de kans om echt een nieuwe start te maken, ten aanzien van elkaar, voor zichzelf, en ook naar toekomstige relaties toe.

De kinderen even buiten beeld

De SCHIP aanpak richt zich op de ex-partners, en de relatie die ze hebben gehad. De kinderen blijven daarbij even buiten beeld. Het gaat er immers om écht te gaan kijken naar wat zich tussen de partners heeft afgespeeld.

Uit de verschillende methodes en trajecten die bestaan voor ouders in vechtscheiding is al wel gebleken dat ‘het belang van de kinderen’ niet volstaat om terug tot een constructieve communicatie te komen met de ex-partner. Alle ouders willen het beste voor hun kinderen. Niemand wil zo lang, en zo intens, in een conflict blijven hangen. Maar soms zien partners in scheiding echt niet meer hoe het nog anders kan. Het conflict overheerst, het vertrouwen is weg, en het concept van een aangenaam co- ouderschap lijkt erg ver weg…

Voor wie

De SCHIP aanpak voor scheidingen is helpend voor iedereen die een verloren gegane relatie goed wil afronden, en voor alle gescheiden ouders die willen komen tot een goede relatie als partners in ouderschap.

Een SCHIP traject kan worden aangevat voordat de bemiddeling over de praktische zaken een aanvang neemt, of kan nadien gebeuren. Maar evengoed is de SCHIP aanpak een alternatief voor ouders die al jaren in conflict liggen over hun ouderschap.

 

Vechtscheiding vermijden

Wat is de SCHIP aanpak?

Hoe verloopt een SCHIP traject?