Wat kost bemiddeling? Tarieven


Wat kost bemiddeling? Tarieven

Als jullie gaan scheiden en er wordt een regelingsakkoord opgemaakt, heb je natuurlijk graag op voorhand een idee van het totale kostenplaatje.

Een vaste prijs voor eender welke echtscheidingsbegeleiding of bemiddelingstraject bestaat niet.

Een regelingsakkoord voorafgaandelijk de echtscheiding in onderlinge toestemming is immers maatwerk. Veel hangt af van een aantal factoren eigen aan jullie situatie en van de complexiteit ervan:

  • Hebben jullie een gemeenschappelijk onroerend goed;
  • Zijn er gemeenschappelijke kinderen waarvoor een regeling moet worden getroffen;
  • Hebben jullie reeds bepaalde afspraken kunnen maken, of zijn er nog een aantal zaken waarover jullie het (nog) niet eens zijn.

Ook voor wie ongehuwd samenwonend was, bestaat de nood aan het vastleggen van afspraken: over het huis, de kinderen, verdeling van rekeningen en inboedel,…

Tijdens een eerste verkennend gesprek bekijken we de grote lijnen van wat er geregeld moet worden tussen jullie en geef ik jullie alvast allerlei informatie. Dit eerste gesprek duurt ongeveer 1 uur en kost € 75.

Voor de verdere bemiddelingsgesprekken, alsook voor het opstellen van de juridische documenten, wordt € 100 per uur gerekend.

Na een eerste inleidend gesprek kan een forfaitaire prijs worden geraamd. Op die manier is er van begin af aan duidelijkheid omtrent de kostprijs van Uw echtscheiding in onderlinge toestemming.

Je kan er in elk geval gerust van zijn: scheiden via bemiddelaar Vera Steyvers is de goedkoopste manier om uw scheiding te regelen. Heb je hierover vragen, aarzel niet om onderstaand contactformulier in te vullen, dan bel ik je alvast even op.

 

wat kost bemiddeling

Wat kost een scheiding?

Naast het bemiddelingstraject, waarbij de echtscheidingsovereenkomst wordt opgemaakt, zijn er nog een aantal andere kosten verbonden aan een echtscheiding:

  • rolrecht voor neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding op de rechtbank (€ 100)
  • regeling voor de woning: als de gemeenschappelijke woning wordt toebedeeld of in onverdeeldheid behouden blijft, moet het akkoord daarover ook nog bij de notaris worden vastgelegd. Een raming van de notariskosten zal U ook tijdens het eerste gesprek worden meegegeven.

Hoe kan ik je helpen?

Stel hier je vraag of laat een reactie achter.