Procedure | Scheiding

Wat met onze eigendommen?

Voorafgaandelijk de echtscheiding in onderlinge toestemming dient U een heel aantal zaken te regelen in de zogenaamde regelingsovereenkomst. Indien jullie eigenaar zijn van een onroerend goed moet in de regelingsovereenkomst worden bepaald welke bestemming de woning of het appartement zal krijgen. Wordt het te koop gezet? Neemt een van jullie het over? Of blijft de…

Procedure | Scheiding

Wat met de gemeenschappelijke woning

Wanneer je als koppel uit elkaar gaat, rijst een belangrijke vraag: wat met de gemeenschappelijke woning? Er zijn op zich drie mogelijke scenario’s: de woning wordt verkocht, een van beide partners neemt de woning over, of de woning wordt voorlopig in onverdeeldheid behouden. De keuze voor één van deze drie opties is niet eenvoudig: financiële…