Co-ouderschap, goed voor iedereen?
Kinderen | Scheiding

Co-ouderschap, goed voor iedereen?

Co-ouderschap of een weekend om de 14 dagen Ook na de scheiding blijven de ex-partners samen de ouders van hun kinderen. Er is een einde gekomen aan de partnerrelatie maar niet aan de ouderrelatie ten aanzien van de kinderen. De praktische uitwerking ervan zal er echter anders gaan uitzien na de scheiding. Er wordt gezocht…

Co-ouderschap, dus geen onderhoudsgeld?
Kinderen | Scheiding

Co-ouderschap, dus geen onderhoudsgeld?

Geen onderhoudsgeld bij gelijk gedeeld verblijf? Een vaak gedeelde veronderstelling: als de kinderen even vaak bij mama als bij papa verblijven, moet er geen onderhoudsgeld betaald worden. Dit is een verkeerde opvatting, maar de ervaring leert dat dit echt wel leeft. Om te bepalen of er onderhoudsgeld verschuldigd is, dient men met twee verdeelsleutels rekening…

Ouderschapsplan verplicht maken?
Kinderen | Scheiding

Ouderschapsplan verplicht maken?

Ouderschapsplan verplicht maken voor alle scheidende ouders? Ouderschapsovereenkomst Echtgenoten die gaan scheiden in onderlinge toestemming zijn verplicht een aantal zaken over hun minderjarige kinderen te regelen. Ze moeten afspraken maken over het ouderlijk gezag, over het verblijf van de kinderen bij elk van de ouders, over de verdeling van de kosten en betaling van eventuele…

Moet ik geen ouderschapsbijdrage betalen bij co-ouderschap?
Kinderen | Scheiding

Moet ik geen ouderschapsbijdrage betalen bij co-ouderschap?

Het wordt weleens gezegd dat er geen onderhoudsgeld wordt betaald omdat de kinderen in een co- ouderschapsregeling bij vader en moeder verblijven. Dit is een verkeerde veronderstelling. Om te bepalen of er onderhoudsgeld verschuldigd is, dient men met twee verdeelsleutels rekening te houden: niet enkel de verblijfsregeling, maar ook de inkomsten van de beide ouders…