Scheiding

Regeling van de schulden bij scheiding

Bij een scheiding wordt niet alleen een akkoord opgemaakt over de verdeling van het huis, de auto, het verblijf van de kinderen… Ook over de schulden moet men een regeling treffen. Wat zijn die schulden dan precies? Het gaat om leningen ( een persoonlijke lening voor de auto bijvoorbeeld, of een hypotheeklening voor het huis)…

Scheiding

Regeling over de kinderen: verblijfsregeling en onderhoudsgeld

Regeling over de kinderen: het moeilijkste stuk van de scheiding? Met betrekking tot de kinderen moeten verschillende kwestie geregeld worden vooraleer de echtscheiding op de rechtbank wordt ingeleid. Niet gehuwde ouders kunnen hun regeling vastleggen in een ouderschapsovereenkomst. De ouders dienen een volledig akkoord vast te leggen over de verblijfsregeling en bijdragen in de kosten…

Scheiding

Ondernemer in scheiding: enkele aandachtspunten

Ondernemer in scheiding: een aantal bijkomende aandachtspunten bij opmaken van een scheidingsakkoord Als ondernemer moet je bij de regeling van je echtscheiding oog hebben voor een aantal bijkomende aandachtspunten, afhankelijk van je statuut.Tot in de puntjes geregeld bij huwelijkscontract? Onder welk huwelijksstelsel is de ondernemer gehuwd? Dat is de eerste vraag die men zich moet…