Verdeeltaks, hoe zit dat juist?
Procedure | Scheiding

Verdeeltaks, hoe zit dat juist?

Verdeeltaks Wanneer een onroerend goed wordt toebedeeld aan een van de mede-eigenaars, in het kader van een echtscheiding, maar ook bijvoorbeeld na beëindiging van een feitelijke of wettelijke samenwoning, of bij verdeling tussen mede-erfgenamen, wordt een verdeeltaks opeisbaar. Dit is een registratierecht, verschuldigd aan de Vlaamse Overheid, net zoals het ‘beschrijf’ bij aankoop van een…

Wat met onze eigendommen?
Procedure | Scheiding

Wat met onze eigendommen?

Voorafgaandelijk de echtscheiding in onderlinge toestemming dient U een heel aantal zaken te regelen in de zogenaamde regelingsovereenkomst. Indien jullie eigenaar zijn van een onroerend goed moet in de regelingsovereenkomst worden bepaald welke bestemming de woning of het appartement zal krijgen. Wordt het te koop gezet? Neemt een van jullie het over? Of blijft de…

Toebedeling van de woning
Goed om te weten | Procedure | Scheiding

Toebedeling van de woning

Toebedeling van de woning bij scheiding Wanneer bij de scheiding een van de partners de woning overneemt, komen daar een aantal zaken bij kijken. Hierbij een overzicht van de voornaamste aandachtspunten. Akte bij de notaris In geval van toebedeling van een woning bij echtscheiding, moeten de partners twee maal langsgaan bij de notaris voor ondertekening…

Regeling van de schulden bij scheiding
Scheiding

Regeling van de schulden bij scheiding

Bij een scheiding wordt niet alleen een akkoord opgemaakt over de verdeling van het huis, de auto, het verblijf van de kinderen… Ook over de schulden moet men een regeling treffen. Wat zijn die schulden dan precies? Het gaat om leningen ( een persoonlijke lening voor de auto bijvoorbeeld, of een hypotheeklening voor het huis)…

Regeling over de kinderen: verblijfsregeling en onderhoudsgeld
Scheiding

Regeling over de kinderen: verblijfsregeling en onderhoudsgeld

Regeling over de kinderen: het moeilijkste stuk van de scheiding? Met betrekking tot de kinderen moeten verschillende kwestie geregeld worden vooraleer de echtscheiding op de rechtbank wordt ingeleid. Niet gehuwde ouders kunnen hun regeling vastleggen in een ouderschapsovereenkomst. De ouders dienen een volledig akkoord vast te leggen over de verblijfsregeling en bijdragen in de kosten…

Wat met de gemeenschappelijke woning
Procedure | Scheiding

Wat met de gemeenschappelijke woning

Wanneer je als koppel uit elkaar gaat, rijst een belangrijke vraag: wat met de gemeenschappelijke woning? Er zijn op zich drie mogelijke scenario’s: de woning wordt verkocht, een van beide partners neemt de woning over, of de woning wordt voorlopig in onverdeeldheid behouden. De keuze voor één van deze drie opties is niet eenvoudig: financiële…